grubbestad gård

Beliggenheten er en av grunnene til valget om å plante vinstokker. Grubbestad Gård ligger på toppen av raet i Sandefjord. Her skråner jordene ned mot kysten, de er fyllt med sol store deler av dagen og det er drevet jordbruk her siden 1600-tallet. Jordsmonnet består av mye stein og sandholdig jord, noe vi kan takke istiden for. Når isen trakk seg tilbake for ca 12000 år siden ble store mengder avsetninger liggende igjen og skapte raet.Det er disse forholdene som satte oss på ideen om å teste produksjon av bla druer og bringebær, masse sol og sandholdig lett skrånende jorder.

Med god hjelp fra Innovasjon Norge og Bioforsk er vi nå godt igang. En varm lang sommer har gitt god vekst og våren 2019 ble vingården utvidet med 5000 nye stokker.

Vi gleder oss til fortsettelsen og håper du vil følge oss.

Cecilie og Bjarne